تخته های LVL تعریف: لایه های چوبی که به صورت موازی و آجری شکل روی هم چسبیده و پرس میشوند. مهمترین کاربرد تخته LVL :برای استفاده در سازه هایی که سالم بودن و بدون عیب بودن چوب بسیار اهمیت دارد میتوان از این تخته ها بسته به ضخامت مورد نظر تهیه استفاده کرد. مانند: (کیل)