تخته سه لایی
تخته الوار روسی
الوار ایرانی
پشت بند
دوتراش و چهار تراش
گوه چوبی
تخته بنایی
چند لایی نازک جهت مصارف مبل سازی